Ngày đăng tin 05/11/2018. Quyết định cử cán bộ, giảng viên tham gia học thực hành đường sắt đô thị trên tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông

Quyết định cử cán bộ, giảng viên tham gia học thực hành đường sắt đô thị trên tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông

Tin Liên Quan