Ngày đăng tin 09/8/2017. Thông báo khởi công xây dựng “Nhà xưởng thực hành, sản xuất và chế tạo cơ khí” tại Long Biên

Thông báo khởi công xây dựng “Nhà xưởng thực hành, sản xuất và chế tạo cơ khí” tại Long Biên

Tin Liên Quan