Ngày đăng tin 13/02/2019. Quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn và các đoàn thể trong Trường Cao đẳng Đường sắt

Quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn và các đoàn thể trong Trường Cao đẳng Đường sắt

Tin Liên Quan