Ngày đăng tin 16/01/2023. Kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2023 lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn Trường CĐĐS lần thứ XXVI, Đại hội Công đoàn ĐSVN lần thứ XVI và đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

Kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua năm 2023

Tin Liên Quan