Ngày đăng tin 16/01/2023. Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Tin Liên Quan