Ngày đăng tin 17/8/2020. Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác ĐSĐT số 2A

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác ĐSĐT số 2A

 

Tin Liên Quan