Ngày đăng tin 18/4/2023. Vv ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hằng năm

Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng uỷ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022Thông báo kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ Trường phiên thứ 26 (kỳ tháng 4-2023)

Tin Liên Quan