Ngày đăng tin 19/9/2022. Mời họp chỉnh sửa nội quy quy chế

MỜI HỌP

Hiệu trưởng kính mời các đồng chí thuộc thành phần có tên sau đây đúng 13h30 ngày 21/9/2022 có mặt tại phòng họp số 02 để họp chỉnh sửa quy chế làm việc của giảng viên và Quy chế trả lương:

1. Ông Bùi Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng trường
2. Bà Phan Thị Thu Hương Phó hiệu trưởng phụ trách Trường
3. Ông Phạm Ngọc Hoàn Phó hiệu trưởng
4. Ông Nguyễn Xuân Sơn Kế toán trưởng
5. Ông Trần Minh Thụ Trưởng phòng KĐCL ĐT
6. Ông Đặng Trung Kiên Trưởng phòng TCHC
7. Ông Trần Đức Hoàng Trưởng phòng QLTB&XDCB
8. Bà Trịnh Thị Huyền Trưởng khoa Cơ bản
9. Ông Hoàng Hải Tiến Trưởng khoa VTKT
10. Ông Khuất Đức Thắng Trưởng khoa CTCK
11. Ông Hoàng Huy Tưởng Trưởng khoa TTTH-Điện
12. Ông Nguyễn Khắc Châu Trưởng khoa ĐMTX
13. Bà Đặng Thanh Phương Giám đốc TT TVGDNN
14. Ông Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc TT NC&CG KHCN
15. Ông Lê Duy Thắng Thường vụ Công Đoàn
16. Ông Trương Hoàng Tùng Bí thư Đoàn Thanh  niên
17. Ông Nguyễn Danh Tiếp Trưởng phòng Công tác HSSV

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Phan Thị Thu Hương

 

Tin Liên Quan