Ngày đăng tin 20/8/2020. Thông báo tuyển chọn đào tạo Kỹ thuật viên điều độ và Trưởng ga tuyến ĐSĐT số 1 TPHCM

Thông báo tuyển chọn đào tạo Kỹ thuật viên điều độ và Trưởng ga tuyến ĐS ĐT số 1 TPHCM

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

Tin Liên Quan