Ngày đăng tin 23/01/2018. Thông báo chuẩn bị thực hiện đào tạo chuyển đổi lái đầu máy D4H, D9E,… sang lái đầu máy D19E

Thông báo chuẩn bị thực hiện đào tạo chuyển đổi lái đầu máy D4H, D9E,… sang lái đầu máy D19E

Tin Liên Quan