Ngày đăng tin 31/5/2019. Thông báo phân công nhiệm vụ tổ chức và giảng dạy lớp K51-TC Điều hành chạy tàu hỏa 2 đào tạo cho Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng

Thông báo phân công nhiệm vụ tổ chức và giảng dạy lớp K51-TC Điều hành chạy tàu hỏa 2 đào tạo cho Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng

Tin Liên Quan