Thông báo tuyển dụng kỹ sư ĐMTX; công nhân vào làm việc tại Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng-Công ty CP VTĐS Sài Gòn

TB Tuyển dụng kỹ sư ĐMTX

TB Tuyến dụng công nhân KCTX

Tin Liên Quan