Xin ý kiến Quy chế quản lý mạng máy tính nội bộ và trang Thông tin điện tử

Trung tâm ĐSĐT-KHCN&HTQT

Kính gửi Các đồng chí lãnh đạo, các phòng ban chức năng trong toàn trường

Trung tâm xây dựng dự thảo “Quy chế quản lý mạng máy tính nội bộ và trang Thông tin điện tử “, rất mong được sự đóng góp ý kiến Quy chế trước khi ban hành. Thông tin đóng góp ý kiến xin gửi về Trung tâm ĐSĐT-KHCN&HTQT trước ngày 26/5/2019 (qua mail: cuongvtvtvt@gmail.com)

Trân trọng kính báo.

Quy che quan ly mang_2019 (22-5)

Tin Liên Quan