THÔNG BÁO

thông báo tổ chức thi, chấm thi trên phần mềm máy vi tính cho HSSV tại 2 Phân Hiệu

Thông báo tổ chức thi, chấm thi trên phần mềm … Đọc Thêm

Thông báo về việc đánh giá hiện trạng giáo trình, tài liệu giảng dạy

joinPdf_7721a325800edcfd32cc32bd3e517ffa … Đọc Thêm

Thông báo xét tuyển (không thi), miễn học phí, đào tạo, bố trí việc làm

      … Đọc Thêm

Câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp K50 TC Lái tàu

New Doc 2019-06-04 08.44.15 … Đọc Thêm

Đề cương ôn tập Thi Tốt nghiệp lớp K50-TC ĐHCT

Đọc Thêm

Thông báo về việc phát bằng và trả hồ sơ đối với HS tốt nghiệp (đợt 2) hệ Trung cấp nghề Lái tàu ĐS, khóa 49, khóa 47 (thi ghép)

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                             Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019 THÔNG BÁO Về việc phát bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ đối với học sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề Lái tàu … Đọc Thêm

Trang 1 trên 8123456...Last »