Ngày đăng tin 28/6/2022. Hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến ‘Tổ quốc bên bờ sóng’ năm 2022

Phiếu xử lý văn bản đến của Đảng ủy Trường CĐĐS

Hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến Tổ quốc bên bờ sóng năm 2022(1)

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam Tổ quốc bên bờ sóng năm 2022

Tin Liên Quan