Đào tạo

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch thi lớp K53-TC Lái tàu 3

Lich-thi-lop-K53-TC-Lai-tau-3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch Thi lớp K53-TC Lái tàu điện

Lịch Thi lớp K53-TC Lái tàu điện … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch Thi lớp K53-TC ĐHCT3

Lịch Thi lớp K53-TC ĐHCT3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/9/2021. Lịch kiểm tra lớp k53 SC GGGN ĐMTX3

Lịch kiểm tra lớp k53 SC GGGN ĐMTX3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/9/2021. Thời khoá biểu lớp TTTH2 K53

Thời khoá biểu lớp TTTH2 K53 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/8/2021. Thời khoá biểu K53 Sơ cấp gác ghi ghép nối ĐMTX 3

Thời khoá biểu K53 Sơ cấp gác ghi ghép nối ĐMTX 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/8/2021. Thời khoá biểu K53 Lái tàu 3

Thời khoá biểu K53 Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/8/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC Lái tàu điện (Kỳ II)

Thời khoá biểu lớp K53-TC Lái tàu điện (Kỳ II) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/8/2021. Thời khóa biểu lớp K53-SC Gác ghi, GNĐMTX 3

Thời khoá biều lớp K53 SC GG3 (Tiếp) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/8/2021. Thời khoá biểu K53-TC Lái tàu 3

Thời khoá biểu K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/8/2021. Thời khoá biểu lớp K53-TC ĐHCT3 (dạy online tiếp)

Thời khoá biểu lớp K53-TC ĐHCT3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/7/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC Lái tàu điện (Tiếp)

TKB lớp LÁI TÀU ĐIỆN ngày 26.7.2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/7/2021. Thời khóa biểu lớp K53-SC GG, GNĐMTX

Thời khóa biểu lớp K53-SC GG3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/07/2021. Thời khóa biểu (tiếp theo) lớp K53-TC lái tàu Điện

Thời khóa biểu từ 12 tháng 7 năm 2020- K53LTĐ biểu (tiếp theo) lớp K53-TC lái tàu Điện     … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC ĐHCT

TKB lớp K53-TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC Lái tàu

TKB lớp K53-TC Lái tàu … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2021. Thời khóa biểu lơp K53-TC Lái tàu điện

Thời khoá biểu lớp K53-TC Lái tàu điện … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/5/2021. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K52-TC ĐHCT 2

Kế hoạch thi TN lớp K52-TC ĐHCT 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2021. Thông báo nghỉ hè năm học 2021 của học sinh sinh viên.

Thông báo nghỉ hè 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/5/2021. Lịch kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3

Lịch Kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/4/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC ĐHCT kỳ II.

TKB lớp K53-TC ĐHCT (Tiếp) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2021. Thời khóa biểu (Tiếp theo) lớp K53-SC KCTX

TKB lớp K53-SC KCTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC Lái tàu 3

Lịch kiểm tra KTMH lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC TTTH2

Lịch kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC TTTH 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-BDNV Điện toa xe

Lịch kiểm tra KTMH lớp K53-BDNV Điện toa xe … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-SC KCTX

Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-SC KCTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/3/2021. Lịch kiểm tra hết môn lớp K53-TC ĐHCT

Lịch kiểm tra hết môn lớp K53 - TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/3/2021. Thời khóa biểu điều chỉnh lớp K53-TC Lái tàu 3

TKB lớp K53 TC LÁI TÀU 3 điều chỉnh … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/3/2021. Thời khóa biểu lớp K53 Sơ cấp Khám chữa toa xe

TKB Lớp K53 SC KCTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/3/2021. Thời khóa biểu lớp K53 BDNV Điện toa xe

TKB Lớp K53 BDNV ĐTX … Đọc Thêm

Trường Cao đẳng Đường sắt đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 với sự có mặt của 66 đại biểu đại diện 3 khu vực: Hà Nội, Phân hiệu Đà Nẵng và Phân hiệu phía Nam tại Bình Dương

Trường Cao đẳng Đường sắt đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 với sự có mặt của 66 đại biểu đại diện 3 khu vực: Hà Nội, Phân hiệu Đà Nẵng và Phân hiệu phía Nam tại Bình Dương. Năm 2020 Trường gặp khá nhiều khó khăn vì là năm đầu tiên Trường thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên; dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều hoạt động; tỉ lệ đào tạo chính quy hệ cao đẳng, trung cấp tiếp tục giảm; … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/3/2021. Lịch kiểm tra định kỳ lớp K52-TC Lái tàu 3

Lịch Kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/01/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC ĐHCT

TKB lớp K53.TC ĐHCT … Đọc Thêm