Đào tạo

Ngày đăng tin 16/11/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học lớp K56-SC Gác ghi, ghép nối ĐMTX 3

Lịch thi GG3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/11/2023. Thời khóa biểu lớp K56-SC Gác ghi, ghép nối ĐMTX 3

TKB K56-SC Gác ghi 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/11/2023. Thời khóa biểu K56-TC Lái tàu 1 và K56-TC ĐHCTH 1

Thời khóa biểu K56-TC Lái tàu 1 và K56-TC ĐHCTH1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/10/2023. Thời khóa biểu lớp K56 – Sơ cấp Gác ghi 3

TKB K56 SC Gác Ghi 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/10/2023. Thời khóa biểu lớp K56 – SC Gác đường ngang 3

TKB K56 SC GĐN3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/10/2023. Kế hoạch thi hết môn lớp K55-TC TTTH1

Lịch thi hết môn lớp K55-TC TTTH 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/10/2023. Thời khóa biểu lớp K15-CĐ Điều hành Đường sắt đô thị (Tiếp theo)

Thời khóa biểu K15-CĐ Điều hành ĐS đô thị (Điều chỉnh) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/9/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện (Tiếp theo)

Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/9/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC ĐHCTH 2

Thời khóa biểu K55-TC ĐHCTH 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/9/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC ĐHCTH LT 1

Thời khóa biểu K56-TC ĐHCTH LT 1 Thời khóa biểu K55-TC ĐHCTH LT 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/9/2023. Thời khóa biểu lớp K56-SC Nhân viên PVCTTGĐSĐT

TKB K56-SC Nhân viên PVCTTGĐSĐT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/9/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học lớp K56-SC Gác đường ngang 1

Lịch KTra K56-SC GĐN 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/8/2023. Thời khóa biểu lớp K16-CĐ Lái tàu và K16 CĐ ĐHCTH

Thời khóa biểu lớp K16-CĐ Lái tàu và lớp K16-CĐ ĐHCTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/8/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện 1

Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/8/2023. Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu

Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/8/3023. Lịch thi kết thúc môn học lớp K55-TC Lái tàu ĐS 1

Lịch thi kết thúc môn học lớp K55-TC Lái tàu ĐS1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 24/8/3023. Thời khóa biểu lớp K56-SCN GĐN 1 (Điều chỉnh)

TKB GĐN1-K56( điều chỉnh) … Đọc Thêm

Chuyên gia JICA Nhật Bản chuyển giao công nghệ Đường sắt đô thị cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng Đường sắt

Từ ngày 31/7 đến 10/8 năm 2023, đoàn chuyên gia của Tổ chức hợp tác quốc tế JICA Nhật Bản đã tiến hành chương trình chuyển giao công nghệ nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị cho trường Cao đẳng đường sắt”. Tham gia chương trình có sự tham gia trực tiếp của các cán bộ, giảng viên tại cơ sở chính của trường và trực tuyến (online) của Phân hiệu Đà … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/8/2023. Thời khoá biểu lớp K55-TC Điều hành chạy tàu hoả 2

Thời khoá biểu lớp K55-TC ĐHCT2 (Apatit) … Đọc Thêm

Ngày 02/8/2023. Thời khóa biểu lớp K56-Sơ cấp GĐN1

Thời khóa biểu lớp K56-SC GĐN1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/7/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện 1

Thời khóa biểu lớp K55-TC Lái tàu điện 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/7/2023. Lịch thi hết môn của lớp K55-Trung cấp Điều hành chạy tàu hỏa liên thông 1

Lịch thi hết môn K55- TC ĐHCT LT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/7/2023. Thời khóa biểu lớp K55-Trung cấp Điều hành chạy tàu hỏa 2

Thời khóa biểu của lớp K55-TC ĐHCTH2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/7/2023. Thời khóa biểu lớp K55-Trung cấp Điều hành chạy tàu hỏa liên thông 1

Thời khóa biểu của lớp K55-TC ĐHCTH LT 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/7/2023. Điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lái tàu điện K1-1PN/20

Kế hoạch Thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lái tàu điện K1-1PN.20 (Điều chỉnh) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/7/2023. Lịch kiểm tra kết thúc mô đun Thực tập lớp K55-SC Gác ghi 5

Lịch KT thực tập K55-SC GG5 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/7/2023. Thời khóa biếu lớp K55-SC Gác ghi 7 (Tiếp)

TKB K55- SC Gác ghi, ghép nối ĐMTX7( tiế … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/7/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun lớp K55-SC Gác ghi 7

Lịch KTKT K55- SCGG, GNĐMTX7 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/6/2023. Thời khóa biểu lớp K55- Sơ cấp Gác đường ngang 13

TKB K55-SC Gác đường ngang 13 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 28/6/2023. Thời khóa biểu lớp K55-SC Khám chữa toa xe 1

Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/6/2023. Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun của lớp K55-SC GĐN10

Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun K55-SC GĐN10 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/6/2023. Thời khóa biểu lớp K55-TC Điều hành chạy tàu hỏa liên thông 1

TKB K55-TC ĐHCT LT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/6/2023. Thời khóa biểu lớp K15-CĐ Điều hành Đường sắt đô thị

Thời khóa biểu K15-CĐ Điều hành ĐS đô thị … Đọc Thêm