Đào tạo

Ngày đăng tin 10/6/2021. Thời khóa biểu lơp K53-TC Lái tàu điện

Thời khoá biểu lớp K53-TC Lái tàu điện … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/5/2021. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K52-TC ĐHCT 2

Kế hoạch thi TN lớp K52-TC ĐHCT 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2021. Thông báo nghỉ hè năm học 2021 của học sinh sinh viên.

Thông báo nghỉ hè 2021 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/5/2021. Lịch kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3

Lịch Kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/4/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC ĐHCT kỳ II.

TKB lớp K53-TC ĐHCT (Tiếp) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2021. Thời khóa biểu (Tiếp theo) lớp K53-SC KCTX

TKB lớp K53-SC KCTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC Lái tàu 3

Lịch kiểm tra KTMH lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC TTTH2

Lịch kiểm tra KTMH lần 2 lớp K53-TC TTTH 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-BDNV Điện toa xe

Lịch kiểm tra KTMH lớp K53-BDNV Điện toa xe … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/4/2021. Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-SC KCTX

Lịch Kiểm tra KTMH lớp K53-SC KCTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/3/2021. Lịch kiểm tra hết môn lớp K53-TC ĐHCT

Lịch kiểm tra hết môn lớp K53 - TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/3/2021. Thời khóa biểu điều chỉnh lớp K53-TC Lái tàu 3

TKB lớp K53 TC LÁI TÀU 3 điều chỉnh … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/3/2021. Thời khóa biểu lớp K53 Sơ cấp Khám chữa toa xe

TKB Lớp K53 SC KCTX … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/3/2021. Thời khóa biểu lớp K53 BDNV Điện toa xe

TKB Lớp K53 BDNV ĐTX … Đọc Thêm

Trường Cao đẳng Đường sắt đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 với sự có mặt của 66 đại biểu đại diện 3 khu vực: Hà Nội, Phân hiệu Đà Nẵng và Phân hiệu phía Nam tại Bình Dương

Trường Cao đẳng Đường sắt đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 với sự có mặt của 66 đại biểu đại diện 3 khu vực: Hà Nội, Phân hiệu Đà Nẵng và Phân hiệu phía Nam tại Bình Dương. Năm 2020 Trường gặp khá nhiều khó khăn vì là năm đầu tiên Trường thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên; dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều hoạt động; tỉ lệ đào tạo chính quy hệ cao đẳng, trung cấp tiếp tục giảm; … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/3/2021. Lịch kiểm tra định kỳ lớp K52-TC Lái tàu 3

Lịch Kiểm tra định kỳ lớp K53-TC Lái tàu 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/01/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC ĐHCT

TKB lớp K53.TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/01/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC TTTH

TBK lớp K53.TCTTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/01/2021. Thời khóa biểu lớp K53-TC Lái tàu

TKB Lái tàu … Đọc Thêm

Ngày đăng 24/12/2020. Lịch thi Tốt nghiệp môn Chính trị lớp K53-TC TTTH và K53-TC Lái tàu

Lịch thi TN Chính trị K53-TC … Đọc Thêm

Ngày đăng 24/12/2020. Lịch kiểm tra hết môn lớp K53-TC TTTH và K53-TC Lái tàu

Lịch KTHM K53.TC … Đọc Thêm

HỘI THI “NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIỎI TOÀN QUỐC NĂM 2020”

HỘI THI “NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIỎI TOÀN QUỐC NĂM 2020”   Trong 2 ngày 27-28/11, tại Thanh Hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội thi “Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giỏi toàn quốc năm 2020” với sự tham gia của hơn 120 thí sinh là người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp và tổ … Đọc Thêm

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khu vực phía Bắc               Thực hiện kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 07/01/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020 và thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giao cho trường Cao đẳng Đường sắt.             Sáng ngày 23/11/2020, tại … Đọc Thêm

Ký kết hợp tác đào tạo và tư vấn du học

    … Đọc Thêm

Hội thảo Lái tàu đức

Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/11/2020. Thời khóa biểu lớp K53-TC Lái tàu3 và K53-TC TTTH2

TKB Lớp K53.TC Lái tàu 3 K53.TC TTTH2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 05/11/2020. Thời khóa biểu lớp K52-TC Lái tàu 4.

TKB lớp K52.TC LÁI TÀU4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/11/2020. Lịch Kiểm tra hết môn lớp K53-SC GG1

Lịch kiểm tra kết thúc Lớp K53-SC Gác ghi 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/11/2020. Lịch Kiểm tra hết môn lớp K52-TC Lái tàu 4

Lịch kiểm tra kết thúc Lớp K 52- TC Lái tàu 4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/11/2020. Lịch Kiểm tra hết môn lớp K53-SC GĐN2

Lịch KT lớp K53.SC GĐN2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/11/2020. Thời khóa biểu học kỳ II lớp K52-TC Lái tàu điện

TKB lớp K52.TC LÁI TÀU ĐIỆN … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/10/2020. Kế hoạch thi TN môn Chính trị lớp K52.TC LT Điện1

Kế hoạch thi TN môn Chính trị lớp K52.TCLT Điện1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/10/2020. Thời khóa biểu Kỳ 2 lớp K52-TC LÁI TÀU ĐIỆN

K52-TC LAI TAU DIEN Ky 2 … Đọc Thêm