Đào tạo

Ngày đăng tin 14/6/2017. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và thực hiện xây dựng phương án”tổ chức thi nâng bậc…

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và thực hiện xây dựng phương án"tổ chức thi nâng bậc... … Đọc Thêm

THỜI KHÓA BIỂU_KỲ 2 (Tiếp)

K9_CDN TTTH K49_TCN DHCT … Đọc Thêm

THỜI KHÓA BIỂU_KỲ 2 NĂM 2016-2017

K48_TCN QTKD (KỲ 4) TKB_Lien thong DHCT1 (Điêu chỉnh KỲ 2) … Đọc Thêm

TKB_K49_LT DHCT6

TKB_K49_LT DHCT6 … Đọc Thêm

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ_K49 TCN ĐHC; ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TN CHÍNH TRỊ

  … Đọc Thêm

THOI KHOA BIEU_KY 2_2016-2017

K8_CDN TTTH (ky 6) K8_CDN DHCT (KY 5) K49_TCN Lai tau (KY 2) K49_TCN DHCT (KY 2) … Đọc Thêm

Trang 6 trên 7« First...234567