Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Khóa 50_Trung cấp: K50-TC K49_Lái tàu_Kỳ 3:K49_TCN Lai tau_Ky 3 (tiếp) … Đọc Thêm

KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP NGHỀ (Thi lại)

KẾ HOẠCH THI TOT NGHIEP CHINH TRI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: de cuong TN K48 - T10- 2017 … Đọc Thêm

THOI KHOA BIEU_KY3

TKB_K49_TCN DHCT_KY 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/08/2017: THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 LỚP LIÊN THÔNG TCN ĐHCTH 6 – KHÓA 49

K49-TCN ĐHCT LT6 … Đọc Thêm

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề-Khóa 8 và Trung cấp nghề-Khóa 48 (Khu vực Long Biên)

Đọc Thêm

THOI KHOA BIEU

TKB_Lien thong DHCT1(ky cuoi) K49_TCN Lai tau (ky 3) … Đọc Thêm

Trang 5 trên 7« First...234567