Đào tạo

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 HỆ CĐN-KHÓA 6,7 VÀ TCN-KHÓA 46,47

 KH THI TN HE CĐN-KHOA 6,7 (LAN 2) KH THI TN HE TCN-KHOA 46,47 (LAN 2) … Đọc Thêm

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2_2016

K8_CDN TTTH (tiep_ky 5) K9_CDN TTTH (ky 3) K8_CDN DHCT (ky 5) K48_TCN TX (tiep ky 3) K49_TCN Lai tau (Điều chỉnh) … Đọc Thêm

QD THÀNH LẬP LỚP CĐN-KHÓA 10; TCN-KHÓA 49 VÀ SC-KHÓA 49 (Khu vực Long Biên)

QD_TLL K10, K49 DS KÈM THEO: K49 (LONG BIEN) … Đọc Thêm

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ VÀ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ-CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ (LONG BIÊN)

Đọc Thêm

THOI KHOA BIEU_K49 LIÊN THÔNG ĐHCT1

TKB_Lien thong DHCT1 … Đọc Thêm

THỜI KHÓA BIỂU_KHÓA 48 TCN LÁI TÀU DS 1,2,3,_KY 3

K48_TCN Lai tau 3_ky3 K48_TCN Lai tau 2_ky 3 K48_TCN Lai tau 1_hoc ky 3 … Đọc Thêm

Trang 4 trên 7« First...234567