Ngày đăng tin 11/5/2022. Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQĐUK

Tin Liên Quan