ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN HIỆU TRƯỜNG CĐ ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Chiều 09/06/2017, được sự cho phép của Công đoàn  trường Cao đẳng Đường sắt, Chi bộ Phân hiệu Đà Nẵng. Công đoàn bộ phận Phân hiệu Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Trọng Thiệp. Chủ tịch công đoàn Trường, Phó Hiệu trưởng. Và Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phân hiệu.

Sau khi đồng chí Nguyễn Đức Quân dẫn dắt chương trình đại hội, giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký. Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu đọc báo cáo công  tác hoạt động  nhiệm kỳ 2013-2017. Và phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Phân hiệu  nhiệm kỳ 2017-2022.

Bản báo cáo đã thể hiện được tinh thần đoàn kết của tập thể người lao động trong Phân hiệu. Trong nhiệm kỳ 2013-2017, dưới sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn cấp trên nên Ban chấp hành công đoàn  bộ phận Phân hiệu Đà Nẵng  đã tổ chức được nhiều phong trào có ý nghĩa. Đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng. Cơ sở vật chất ngày một cải thiện và xây mới. Đời sống của người lao động được giữ vững, ổn định. Đời sống tinh thần ngày càng được nâng cao.

Về dự đại hội, Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận những thành tích mà tập thể công đoàn Phân hiệu đã đạt được góp một phần vào thành công của Phân hiệu. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lãnh đạo ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần phát huy hơn nữa. Tăng cường tinh thần đoàn kết hơn, chăm lo quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần  người lao động, tạo nên mối quan hệ gắn bó giữa giáo viên cán bộ công nhân viên trong Phân hiệu.

Cùng tham gia công tác chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Thiệp cũng nhất trí với nội dung của bản báo cáo và phương hướng của đại hội. Bên cạnh đó đồng chí còn nhấn mạnh, do khoảng cách ở xa so với trường chính nên BCH công đoàn bộ phận Đà Nẵng cần chủ động hơn trong các chương trình hoạt động của mình. Đồng chí cảm ơn những tình cảm quý báu mà Phân hiệu dành cho mình trong thời gian qua đồng thời cũng nhắc nhở anh em người lao động đoàn kết gắn bó để  với nhà trường và Phân hiệu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trên tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập thể người lao động Phân hiệu  đã tích cực thảo luận tham gia đóng góp các ý kiến của mình góp phần hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu. Và Đại hội cũng đã bầu ra được các đồng chí đoàn viên tiêu biểu vào BCH công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin Liên Quan