GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG

GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CĐ ĐƯỜNG SẮT KHÓA XX

NHIỆM KỲ 2017 – 2019

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Hoàng Thanh Hương Bí thư Đoàn thanh niên
2 Trần Văn Vinh Phó bí thư Đoàn thanh niên
3 Hoàng Minh Ngọc Phó bí thư Đoàn thanh niên
4 Đoàn Thị Hương Ủy viên Ban Chấp hành
5 Lại Tuấn Khanh Ủy viên Ban Chấp hành
6 Đỗ Diệu Linh Ủy viên Ban Chấp hành
7 Nguyễn Văn Đáp Ủy viên Ban Chấp hành
8 Lê Doãn Quyết Ủy viên Ban Chấp hành

Tin Liên Quan