Trường Cao đẳng Đường sắt đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 với sự có mặt của 66 đại biểu đại diện 3 khu vực: Hà Nội, Phân hiệu Đà Nẵng và Phân hiệu phía Nam tại Bình Dương

Trường Cao đẳng Đường sắt đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 với sự có mặt của 66 đại biểu đại diện 3 khu vực: Hà Nội, Phân hiệu Đà Nẵng và Phân hiệu phía Nam tại Bình Dương.

Năm 2020 Trường gặp khá nhiều khó khăn vì là năm đầu tiên Trường thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên; dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều hoạt động; tỉ lệ đào tạo chính quy hệ cao đẳng, trung cấp tiếp tục giảm; các chuyên ngành đào tạo cho xã hội năng lực của Trường hạn chế không thể cạnh tranh…

Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo và đặc biệt là tinh thần quyết tâm cao của Hội đồng Trường, Ban lãnh đạo Trường, nỗ lực của tập thể người lao động trong các đơn vị nên Trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà trường đã nhạy bén khi thực hiện các loại hình đào tạo mới như: Đào tạo lái tàu xuất khẩu sang Cộng hòa liên bang Đức; đào tạo cho đường sắt đô thị ; hợp đồng đào tạo với các đơn vị ngoài Tổng công ty…

Do đó, việc làm của 180 lao động trong toàn Trường đều được bảo đảm. Thu nhập bình quân toàn Trường năm 2020 đạt bình quân 9.398.692 đồng/người/tháng, trong đó bình quân khối giảng viên đạt 10.103.400 đồng/người/tháng, bình quân khối phục vụ đạt 8.045.535 đồng/người/tháng. Năm 2020 Trường đạt danh hiệu Đơn vị Lao động tiên tiến của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Năm 2021 Trường xác định mục tiêu tinh gọn bộ máy tổ chức, cán bộ, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; duy trì tốt nhất cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, tìm phương án, giải pháp huy động các nguồn vốn cho đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; nâng cao chất lượng giảng dạy, tinh thần trách nhiệm của người lao động nhằm bảo đảm chất lượng đào tạọ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Hiệu trưởng nhà trường đã giải đáp kiến nghị của các phân hiệu, khoa, phòng về đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy…

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan