GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT KHÓA XXV

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Minh Thắng Chủ tịch CĐ Trường
2 Bùi Hoài Nam Phó chủ tịch CĐ Trường
3 Phan Thị Thu Hương Ủy viên Ban Thường vụ
4 Hoàng Thanh Hương Ủy viên Ban Chấp hành
5 Lê Duy Thắng Ủy viên Ban Chấp hành
6 Nguyễn Văn Nhậm Ủy viên Ban Chấp hành
7 Võ Thị Bích Thủy Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Danh Tiếp Ủy viên Ban Chấp hành
9 Trịnh Thị Huyền Ủy viên Ban Chấp hành
10 Huỳnh Thanh Hiếu Ủy viên Ban Chấp hành
11 Ngô Việt Dũng Ủy viên Ban Chấp hành

Tin Liên Quan