GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT KHÓA XXVI

NHIỆM KỲ 2023 – 2028

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Phan Thị Thu Hương Chủ tịch CĐ Trường
2 Lê Duy Thắng Phó chủ tịch CĐ Trường, Chủ nhiệm UBKT
3 Nguyễn Văn Nhậm Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐBP PHPN
4 Hoàng Thanh Hương Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban nữ công
5 Trịnh Thị Huyền Ủy viên Ban Chấp hành, Phó ban nữ công
6 Huỳnh Thanh Hiếu Ủy viên Ban Chấp hành
7 Nguyễn Xuân Sơn Ủy viên Ban Chấp hành
8 Đặng Trung Kiên Ủy viên Ban Chấp hành
9 Trương Hoàng Tùng Ủy viên Ban Chấp hành

Tin Liên Quan