Khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới”

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

          Căn cứ Quy định 164, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị “Về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; và Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý;

            Căn cứ hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ban tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới.

           Thực hiện kế hoạch số: 19-KH/ĐU ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên đề và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023.

           Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ; trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về công tác lý luận chính trị cho đội ngũ Đảng viên của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN;

Sáng ngày 15/5/2023 tại Trường Cao đẳng Đường sắt; Đảng ủy Tông công ty ĐSVN tổ chức lớp “BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI”. khu vực phía Bắc.

Tới dự và chỉ đạo lớp học:

Về phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có:

– Đồng chí Đặng Sỹ Mạnh – Bí thư đảng ủy, chủ tịch  HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về phía Nhà trường:

– Ông Bùi Anh Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy ; Chủ tịch Hội đồng trường CĐĐS

– Ông Trương Trọng Vương – P. Hiệu trưởng phụ trách Nhà Trường.

– Bà Phan Thị Thu Hương – P. Hiệu trưởng Nhà Trường.

Đại biểu các đơn vị có học viên tham dự:

– Đại biểu Đảng ủy công ty CPVTĐS Hà Nội Ông Nguyễn Hồng Linh Trưởng ban Tuyên giáo đảng ủy, phó tổng GĐ công ty CPVTĐS Hà Nội.

– Đại biểu Đảng ủy Chi nhánh KTĐS Hà Thái Hải Nguyễn Như Vấn Bí thư Đảng ủy, giám đốc chi nhánh KTĐS Hà Thái Hải.

Và đặc biệt là sự có mặt, tham gia học tập của các học viên là: Đảng viên dự bị của các đơn vị thuộc tổng công ty Đường sắt Việt Nam khu vực phía Bắc.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi khai giảng.

Tin Liên Quan