Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong 02 ngày 21 – 22/9/2017 được sự đồng ý của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến dự Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 về phía Công đoàn Đường sắt Việt Nam có đồng chí Nguyễn Văn Biên – Phó chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam; Bà Dương Thị Mơ Chánh văn phòng Công đoàn Đường sắt Việt Nam và các đồng chí là chuyên viên thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại diện cho lãnh đạo Trường Cao đẳng Đường sắt có đồng chí Phạm Văn Chánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Nhà trường; đồng chí Hoàng Thanh Hương Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà trường và 100 đại biểu là đoàn viên công đoàn Nhà trường được bầu từ các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

Tại Đại hội: Đồng chí Bùi Hoài Nam Phó chủ tịch Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động Công đoàn Trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Phương hướng nhiệm kỳ tới 2017-2022; tiến hành kiểm điểm Ban chấp hành lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Trường Nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn Trường đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng Chuyên môn, Đoàn Thanh niên đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Trường luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Giám hiệu Nhà trường, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

Những kết quả đạt được của Công đoàn Trường là do sự cần cù, chăm chỉ, trí tuệ, đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động phấn đấu. Với trách nhiệm của mình, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến thiết thực vào báo cáo tổng kết cùng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới nhằm xây dựng nghị quyết đại hội để lãnh đạo, tổ chức thực hiện có kết quả tốt.

Tại Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 chúng ta chia tay với đồng chí Nguyễn Trọng Thiệp Chủ tịch công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 -2017 do đồng chí sắp đến tuổi được nghỉ chế độ Đại hội ghi nhận thành quả mà đồng chí đã làm và cống hiến cho Công đoàn Nhà trường trong nhiều năm qua.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường sẽ tiếp tục đổi mới để đạt được thành công. Tại Đại hội, Công đoàn Trường đã thống nhất thông qua phương hướng công tác: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp Ban Giám hiệu đảm bảo tốt công tác chuyên môn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, làm tốt công tác công đoàn; tiếp tục phát triển công tác xây dựng Đảng và Đoàn Thanh niên.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa XXV nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 11 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra các chức danh sau:

  1. Đồng chí Nguyễn Minh Thắng – Chủ tịch công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 – 2022
  2. Đồng chí Bùi Hoài Nam – Phó Chủ tịch
  3. Đồng chí Phan Thị Thu Hương – Ủy viên Thường vụ(Chủ nhiệm UBKT)

Và 08 đồng chí là Ủy viên ban chấp hành công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 -2022

Đại hội cũng đã bầu 03 đồng chí trong đó 01 đồng chí dự khuyết đại diện cho Công đoàn Trường Cao đẳng Đường sắt tham dự Đại hội Công đoàn Ngành.

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXV kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu thắng lợi mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội xây dựng nhà trường phát triển bền vững và từng bước hiện đại, đáp ứng tiến trình đổi mới, đi lên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội

 

Tin Liên Quan