Hoàn thành khóa đào tạo an toàn cho hơn bảy trăm cán bộ công nhân viên Metro Hà Nội

Hoàn thành khóa đào tạo an toàn cho hơn bảy trăm cán bộ công nhân viên Metro Hà Nội

Trường Cao đẳng đường sắt Phối hợp với tập đoàn Cục 6 Trung quốc, Metro Hà Nội, tổ chức đào tạo gói an toàn cho toàn bộ lãnh đạo, công nhân viên của tuyến Đường sắt đô thị trên tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông đã tiến hành vận hành thử liên động. Đây là hoạt động kiểm tra, chạy thử, căn chỉnh liên hoàn giữa các hệ thống thiết bị chuyên ngành như thông tin, tín hiệu, AFC, cung cấp điện. Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông vẫn trong quá trình chạy thử 3 đến 6 tháng kể từ cuối tháng 10.2018, sau đó các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và nghiệm thu lần cuối để đưa vào vận hành. Tiếp đó, hơn 700 đội ngũ lãnh đạo và công nhân viên Metro Hà Nội vận hành tuyến đường sắt đô thị được tổ chức đạo tạo gói an toàn trước khi đi vào vận hành chính thức.

Chính vì vậy, hoạt động đào tạo nhân sự cho tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông với sự phối hợp của Tập đoàn cục 6 Trung Quốc; Công ty Metro Hà Nội và Trường Cao đẳng Đường sắt đang được diễn ra hết sức khẩn trưởng và nghiêm túc. Ngay sau khi hoàn thành khóa đào tạo an toàn tại trường, toàn bộ nhân lực tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ trở về tuyến, được bố trí vào từng bộ phận theo đúng chức năng nhiệm vụ để chuẩn bị đi vào vận hành thương mại.

Sau đây là một số hình ảnh của lớp học:

Tin Liên Quan