Hoạt động công tác Dân quân tự vệ trường năm 2019

Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn số 864/HD-BCH ngày 25/7/2019 của BCH Quân sự quận Long Biên về việc Hội thao Chính trị lực lượng DQTV Quận Long Biên năm 2019.

Ngày 15 tháng 8 năm 2019 lực lượng Tự vệ trường Cao đẳng Đường sắt đã cử Chiến sỹ DQTV tham gia Hội thao Chính trị lực lượng DQTV Quận Long Biên và đạt thành tích cao, được giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận Long Biên ghi nhận những đóng góp và thành tích đã đạt được.

Sau đây là một số hình ảnh:

:

Tin Liên Quan