Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

           

            Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 30/3/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Kế hoạch số 83-KH/ĐU ngày 02/4/2021 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Đường sắt về việc “tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết XIII của Đảng” 

            Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt phối hợp Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên cùng các cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà Trường. 

            Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết XIII của Đảng là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo và đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ và toàn thể nhân viên người lao động nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới, nổi bật trọng tâm trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị, cá nhân; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực.

           Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì Hội nghị và quát triệt đến các cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên Nhà trường mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong Nghị quyết, để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong đơn vị, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết nội bộ và khát vọng xây dựng Nhà trường phát triển.

          Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:

 

Tin Liên Quan