Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII và triển khai tập huấn Luật DQTV, Luật DBĐV 2019

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII và triển khai tập huấn Luật DQTV, Luật DBĐV 2019

           

            Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 26/11/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc “tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025”  và văn bản số 3478 / ĐS-ANAT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc triển khai tổ chức tập huấn 2 Luật DQTV và Luật DBĐV 2019.

            Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Đường sắt  tổ chức Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội Đảng bộ tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời triển khai tập huấn Luật DQTV, Luật DBĐV 2019 cho toàn thể đảng viên cùng các cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà Trường.

            Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo và đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III. Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dưng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực.

          Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chánh – Bí thư Đảng ủy nhà trường đã quát triệt đến các đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2025.

          Hội nghị cũng đã triển khai tập huấn Luật DQTV, Luật DBĐV 2019 do đồng chí Bùi Hoài Nam – chính trị viên phó, phó Hiệu trưởng nhà trường thực hiện. Những nội dung của triển khai là cơ sở quan trọng giúp ban chỉ huy Quân sự, lãnh đạo nhà trường và các đồng chí cán bộ, giảng viên, nhân viên nắm chắc việc thực hiện hiệu quả Luật Dân quan tự vệ và Luật Dư bị động viên năm 2019 trong thời gian tới.

         Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:

 

Tin Liên Quan