Hội nghị toạ đàm công tác tuyển sinh và đào tạo

Hội ngh To đàm v công tác tuyển sinh và đào tạo theo địa ch năm 2019 khu vực Phía Bắc

Chiều ngày 05/04/2019 Tại Trường Cao đẳng Đường sắt đã diễn ra Hội ngh to đàm v công tác tuyển sinh và Đào tạo theo địa ch năm 2019 khu vực Phía Bắc

Dự Hội ngh, về phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có s hiện diện của Ông Vũ Anh Minh; Bí thư Đảng b, Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Và Ông Mai Thành Phương Ch tịch Công đoànTổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo là Thành viên – HĐTV; Ban T chức Cán b– Lao độngTổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Văn phòng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Về phía các doanh nghiệp là đối tác của Trường có các đồng chí đại diện lãnh đạo, đại diện phòng T chức Cán b– Lao động của các đơn v:

1. Các chi nhánh khai thác đường sắt: Hà Nội, Lào Cai, Hà Lào, Hà Lạng, Hà Thái Hải, Hà Thanh, Ngh Tĩnh.

2. Các Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy: Hà Nội; Yên Viên, Vinh

3. Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội; Chi nhánh Toa xe Hà Nội; Chi nhánh Toa xe Hàng; Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội.

4. Các công ty CP đường sắt: Hà Hải, Hà Thái, Hà Ninh, Thanh Hoá, Ngh Tĩnh, Vĩnh Phú, Hà Lạng, Yên Lào.

5. Các Công ty TTTH ĐS: Hà Nội, Bắc Giang, Vinh

6. Công ty TNHH Đường sắt đô th Hà Nội (Hà Nội Metro)

V phía các công ty có đường sắt chuyên dùng: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKS; Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Về phía Trường Cao đẳng Đường sắt có Đồng chí PhạmVăn Chánh Bí thư Đảng u– Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Bùi Anh Tuấn Ch tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Minh Thắng – Ch tịch Công đoàn Trường; Các đồng chí trong Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, và Lãnh đạo các khoa chuyên môn trong Nhà trường.

Phát biểu ch đạo Hội ngh to đàm v công tác tuyển sinh và đào tạo theo địa ch năm 2019 khu vực Phía Bắc, đồng chí Vũ Anh Minh Bí thư Đảng b, Ch tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN biểu dương kết qu Nhà trường đã làm được trong những năm qua khắc phục những khó khăn lập kế hoạch đào tạo, chất lượng đào tạo đi sát nhu cầu hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp đường sắt.

Phát biểu tại Hội ngh, đồng chí Phạm Văn ChánhBí thư Đảng u, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh Hội ngh toạ đàm v công tác tuyển sinh là rất quan trọng và cần thiết. Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành đường sắt s gắn kết giữa Nhà trường với các đơn v trong ngành đường sắt trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành. Đồng chí Phạm Văn Chánh thay mặt Lãnh đạo nhà trường cảm ơn s quan tâm của Bí thư Đảng u, Ch tịch HĐTV, Các cơ quan, ban, ngành Tổng Công ty ĐSVN và các đơn v tham gia đóng góp ý kiến và đã tin tưởng vào chất lượng đào tạo của Nhà trường; Với sự tin tưởng đó Trường Cao đẳng Đường sắt sẽ cố gắng phát huy kh năng tiềm lực của Nhà trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của Doanh nghiệp và Tổng Công ty ĐSVN.

Trong Hội ngh to đàm Nhà trường cũng đã nhận  được nhiều ý kiến góp ý quý báu đầy tâm huyết của các doanh nghiệp tham gia to đàm v công tác tuyển sinh và đào tạo theo địa ch . Phối hợp Đào tạo và tuyển sinh Nhà trườngtrong mọi hoàn cảnh

Cũng tại Hội ngh đồng chí Phạm Ngọc Hoàn Trưởng phòng đào tạo đã báo cáo tóm tắt trước Hội ngh v kết qu“Công tác tuyển sinh, đào tạo theo địa ch năm 2018 và kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm 2019”

Hội ngh To đàm v công tác tuyển sinh và đào tạo theo địa ch năm 2019 khu vực phía Bắc diễn ra trang trọng, nghiêm túc và tin tưởng rằng s hợp tác phối hợp đào tạo giữa nhà trường và các đơn v trong Tổng Công ty ĐSVN ngày càng gắn bó bền chặt và đạt hiệu qu cao hơn.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

 

Tin Liên Quan