Khai Giảng Lớp Bồi dưỡng nhân sự dự nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Khai Giảng Lớp Bồi dưỡng nhân sự dự nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 02/8/2019, trường Cao đẳng Đường sắt phối hợp với Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhân sự dự nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.  

Tới dự khai giảng lớp về phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có: đồng chí Vũ Anh Minh-BTĐU, Chủ Tịch HĐTV-Tổng Công ty ĐSVN; đồng chí Lương Văn Nghĩa- Phó BT thường trực ĐU, Trưởng ban TCCB-Tổng công ty ĐSVN. Cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho các Ban, văn phòng Tổng công ty ĐSVN;

Về phía Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam có PGS, TS Nguyễn Chu Hồi, Nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Về phía Trường Cao đẳng Đường sắt có đồng chí Phạm Văn Chánh- BTĐU, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Minh Thắng- UV BCHĐU, chủ tịch công đoàn trường, cùng 75 đồng chí học viên tham dự lớp học.

Phát biểu chỉ đạo lớp Bồi dưỡng nhân sự dự nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vũ Anh Minh-BTĐU, Chủ Tịch HĐTV-Tổng Công ty ĐSVN nhấn mạnh: năm 2019 có ý nghĩa cực kì quan trọng, là năm ngành đường sắt tích cực hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kì Đại hội lần thứ XII của Đảng; đồng thời, khởi động các công việc để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII. Một trong những công việc quan trọng đó là bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lí. Đề cập đến nội dung học tập, bồi dưỡng, đồng chí Vũ Anh Minh khẳng định: Để lớp bồi dưỡng này đạt kết quả cao nhất, yêu cầu các học viên phải chấp hành nghiêm túc thời gian, nội quy học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ nội dung được truyền đạt. Tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị để có nhận thức đầy đủ và sâu sắc về các vấn đề mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Từ đó, vận dụng kiến thức đã được trang bị và hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tại đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển, xây dựng lực lượng có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty ĐSVN.

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 16 chuyên đề do các giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Bí thư Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN lên lớp. Qua học tập, nghiên cứu những chuyên đề trên, học viên sẽ được bồi dưỡng, trang bị các kiến thức về quan điểm, chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; các kiến thức về chính trị, kinh tế, quốc tế thời cuộc hiện nay và tương lai gần. Quán triệt, nhận thức mới về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; nâng cao chất lượng đội ngũ theo quan điểm chỉ đạo của Đảng và Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cấp ủy tại doanh nghiệp và Tổng công ty; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch về lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập;

Sau đây là một số hình ảnh khai giảng lớp học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan