Khai mạc khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho Chi nhánh TCT ĐSVN Khai thác Đường sắt Hà Nội

Sáng ngày 20/5/2019, Trường Cao đẳng Đường sắt phối hợp với Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội tổ chức khai mạc khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên của Chi nhánh.

1. Thời gian khóa học: từ ngày 27/5/2019 đến hết ngày 30/5/2019

2. Địa điểm tổ chức: Ga Hà Nội – số 120 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tin Liên Quan