Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ và bổ nhiệm lại cán bộ

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ và bổ nhiệm lại cán bộ

Ngày 30/01/2018, tại Trường Cao đẳng Đường sắt tổ chức Lễ công bố quyết định bổ
nhiệm Trưởng phòng Quản lý thiết bị và Xây dựng cơ bản; bổ nhiệm lại Giám đốc
Trung tâm quản lý nghiệp vụ Đường sắt

Tham dự buổi Lễ có đồng chí: Phạm Văn Chánh, Bí thư, Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng
Đường sắt; đồng chí Nguyễn Trọng Thiệp; Đồng chí Bùi Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng nhà
trường; đồng chí: Võ Thị Bích Thuỷ, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, và toàn thể
cán bộ nhân viên phòng Quản lý Thiết bị và Xây dựng cơ bản; cán bộ nhân viên Trung
tâm quản lý nghiệp vụ Đường sắt
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Đường sắt công bố quyết định bổ
nhiệm ông: Trần Đức Hoàng, phó phụ trách phòng Quản lý thiết bị và Xây dựng cơ bản
giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý thiết bị và Xây dựng cơ bản; bổ nhiệm lại ông Đoàn
Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Quản lý nghiệp vụ Đường sắt Trường Cao
đẳng Đường sắt
Ông: Phạm Văn Chánh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Nhà trường đã trao quyết định, và
chúc mừng cán bộ được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Phát biểu tại buổi Lễ. Hiệu trưởng
bày tỏ mong muốn ở vị trí công tác mới, các đồng chí sẽ phát huy năng lực và tâm huyết,
sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của Nhà trường.
Đồng chí Trần Đức Hoàng và Đồng chí Đoàn Anh Tuấn hứa trước toàn thể cán bộ, nhân
viên và đồng chí Hiệu Trưởng sẽ đem hết tâm huyết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
sau đây là một số hình ảnh:

Tin Liên Quan