Công bố Quyết định thành lập trung tâm ĐSĐT, KHCN & HTQT; Khoa Công trình – Cơ khí

Ngày 28/8/2017, Trường Cao đẳng  Đường sắt đã tổ chức công bố quyết định thành lập trung tâm Đường sắt đô thị, khoa học công nghệ & hợp tác quốc tế và Khoa Công trình – cơ khí.

Trung tâm Đường sắt đô thị- Khoa học công nghệ & hợp tác quốc tế, tiền thân là Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ đường sắt và khoa đường sắt đô thị. Khoa Công trình –  Cơ khí tiền thân là khoa công trình ghép với khoa cơ khí. Do yêu cầu phát triển của trường, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, Trung tâm ĐSĐT-KHCN&HTQT, khoa Công trình – cơ khí được thành lập. Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Phạm Văn Chánh, bí thư đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định thành lập và quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý hai đơn vị. Đồng Chí Nguyễn Mạnh Cường được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm ĐSĐT-KHCN&HTQT, đồng chí Hoàng Huy Tưởng phó giám đốc Trung tâm ĐSĐT-KHCN&HTQT.

Sau đây là một số hình ảnh công bố quyết định

 

Tin Liên Quan