Hội đàm với Đoàn Jica Nhật Bản về tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị

Ngày 27/04/2021. Cơ quan hợp tác quốc tế giao thông Nhật Bản Jica thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Đường sắt. Tại buổi làm việc hai bên đã thảo luận nội dung Biên bản ghi nhớ Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị cho Trường Cao đẳng đường sắt, bằng nguồn vốn ODA hỗ trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản. Sau đây là một số hình ảnh thăm và làm việc của đoàn.

Tin Liên Quan