Ngày đăng tin 21/10/2022. Thư của TGĐ Tổng công ty ĐSVN gửi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động nhân Kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống ngành ĐS

Thư của TGĐ Tổng công ty ĐSVN gửi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động nhân kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống ngành ĐS

Tin Liên Quan