Ngày đăng tin 28/7/2022. Thông tin báo chí về Chủ động phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam

Thông tin báo chí về bệnh đậu mùa khỉ

Tải tài liệu tại link: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hMkzDZzv3_fS5exiDw?e=W7glna

Tin Liên Quan